AzeriRussian

YouTube Doppler S.A. Facebook Doppler S.A.


keyfiyyyət siyasəti

Doppler istehsalı ümumi keyfiyyət sistemi yaratdı. Məhsulun keyfiyyətinin Avropa standartlarına uyğunluğu təmin etmək üçün bütün zəruri sertifikatları əldə etdi(Direktiv 95/16 EC, tam təhlükəsizlik sertifikatlaşdırma komponentləri, qaynaq və qaynaq sertifikatlaşdırılması və s uyğun olaraq 2000-ci ISO 9001). Bundan əlavə, bütün məhsullar eyni şəkildə Doppler təchizatçıları tərəfindən setifikatlaşdırılır.